Senarai Pusat Rawatan Muscare House.

Muscare House mempunyai beberapa Pusat Rawatan.

Antaranya

Ipoh - Tabib Zamani (019-4135490)

Paya Jaras - Tabib Zainuddin ( 011- 26491914)

Kuantan - Tabib Khairul ( 011-37786866)

Kota bharu - Tabib Patah Zaidi ( 014-6061623)

Anda boleh hubungi nombor di atas untuk pertanyaan Rawatan.